زمـان

ساعت ١٩:٠٠ به وقت لندن

موضوع

سعی و سعادت، رابطه تلاش و توفیق در فرهنگ اسلامی

کارشناس

حجت‌الاسلام جناب آقای محسن آزادی

مدرس مدارس حوزه و تدریس در جامعه المصطفی العالمیه