زمـان

ساعت ١٩:٠٠ به وقت لندن

موضوع

موانع عدم تحول انسان

کارشناس

حجت‌الاسلام جناب آقای دکتر وحید پورعلی

استاد حوزه و دانشگاه و محقق و پژوهش‌گر حوزه مطالعات اسلامی