امروز پنجشنبه برابر با 26 نوامبر 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:56    -    طلوع آفتاب: 07:36     -     ظهر شرعی: 11:48     -     مغرب شرعی: 16:14     -     نيمه شب: 22:56
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-15th of Shaban 2010-

اذان صبح

اذان صبح

05:56

طلوع آفتاب

07:36

ظهر شرعی

11:48

مغرب شرعی

16:14

نيمه شب

22:56