امروز شنبه برابر با 24 ژوئيه 2021

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:11    -    طلوع آفتاب: 05:13     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 21:16     -     نيمه شب: 00:14
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Eid Al - Ghadir Seminar 2010-

اذان صبح

اذان صبح

03:11

طلوع آفتاب

05:13

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

21:16

نيمه شب

00:14