امروز چهارشنبه برابر با 8 ژوئيه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:38    -    طلوع آفتاب: 04:54     -     ظهر شرعی: 13:06     -     مغرب شرعی: 21:32     -     نيمه شب: 00:13
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Maad - Death and Resurrection-

اذان صبح

اذان صبح

02:38

طلوع آفتاب

04:54

ظهر شرعی

13:06

مغرب شرعی

21:32

نيمه شب

00:13