امروز شنبه برابر با 6 مارس 2021

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:03    -    طلوع آفتاب: 06:35     -     ظهر شرعی: 12:12     -     مغرب شرعی: 18:05     -     نيمه شب: 23:20
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Maad - Death and Resurrection-

اذان صبح

اذان صبح

05:03

طلوع آفتاب

06:35

ظهر شرعی

12:12

مغرب شرعی

18:05

نيمه شب

23:20