امروز شنبه برابر با 11 ژوئيه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:44    -    طلوع آفتاب: 04:57     -     ظهر شرعی: 13:06     -     مغرب شرعی: 21:30     -     نيمه شب: 00:13
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Ramadhan 2012 - Journey to the Beloved by Sheikh Shomali and Sheikh Bahmanpour-

اذان صبح

اذان صبح

02:44

طلوع آفتاب

04:57

ظهر شرعی

13:06

مغرب شرعی

21:30

نيمه شب

00:13