امروز سه شنبه برابر با 11 اوت 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:52    -    طلوع آفتاب: 05:40     -     ظهر شرعی: 13:06     -     مغرب شرعی: 20:46     -     نيمه شب: 00:13
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Thought Forum - Led by Sheikh Bahmanpour-

اذان صبح

اذان صبح

03:52

طلوع آفتاب

05:40

ظهر شرعی

13:06

مغرب شرعی

20:46

نيمه شب

00:13