امروز يكشنبه برابر با 29 مارس 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:09    -    طلوع آفتاب: 05:43     -     ظهر شرعی: 12:05     -     مغرب شرعی: 18:44     -     نيمه شب: 00:13
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Thought Forum - Led by Sheikh Bahmanpour-

اذان صبح

اذان صبح

04:09

طلوع آفتاب

05:43

ظهر شرعی

12:05

مغرب شرعی

18:44

نيمه شب

00:13