امروز دوشنبه برابر با 9 دسامبر 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:11    -    طلوع آفتاب: 07:54     -     ظهر شرعی: 11:53     -     مغرب شرعی: 16:07     -     نيمه شب: 23:01
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Understanding God Mercy - by Dr M. Ali Shomali-

اذان صبح

اذان صبح

06:11

طلوع آفتاب

07:54

ظهر شرعی

11:53

مغرب شرعی

16:07

نيمه شب

23:01