امروز پنجشنبه برابر با 27 فوريه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:18    -    طلوع آفتاب: 06:50     -     ظهر شرعی: 12:13     -     مغرب شرعی: 17:53     -     نيمه شب: 23:21
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Seminar - The AWAITED SAVIOUR- July 2012-

اذان صبح

اذان صبح

05:18

طلوع آفتاب

06:50

ظهر شرعی

12:13

مغرب شرعی

17:53

نيمه شب

23:21