امروز دوشنبه برابر با 1 ژوئن 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:36    -    طلوع آفتاب: 04:49     -     ظهر شرعی: 12:59     -     مغرب شرعی: 21:23     -     نيمه شب: 00:05
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Martyrdom of Hazrat Fatima Zahra (as) - 2011-

اذان صبح

اذان صبح

02:36

طلوع آفتاب

04:49

ظهر شرعی

12:59

مغرب شرعی

21:23

نيمه شب

00:05